Archive | October, 2016

14572947_1806748772877089_6745192542422965293_n

#OromoRevolution, October 29, 2016

Guyya kaleessaa Gimbii keessatti Loltoota Mootummaa Wayyaanee gidduutti walitti bu’insi jabaan uumamee jira.Walitti bu’insa Kanaan Qaamota uummata nagaa gooluuf bobbaafaman irraa namni 3 Wareegamuu akkasuma loltotta dhiiga Oromummaa qaban 6 […]

Continue Reading 0
img_2763

Maal Haabaasuuf Dhama Raas

Damee Boruutin Waan nama gadisiisu  guddaan tokko yaroo bara baraan guddachuu dhabnu dha. Bara kana keessa yaroo uummatni diina wajjin kokee wal qabee xinnaa fi guddaan Bahaa amma Dhihaa, Kaaba […]

Continue Reading 0
akkatti-jiru

SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO

SEENAA Y.G  (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. Har’arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa’aa jiru argaa fi […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions