Archive | January, 2017

Alagaa Komachuu Irra Of Komachuu Qabna!

Qixxeessaa Lammii Irraa | Amajjii 31, 2017 Mana ofii abbamatu keessa isaa beeka. Hameenya ofii of irratti raawwatan alagatu nurratti raawwate jechuun orma balaaleffatuun cubbuu dha. Golaa golloo keenya keessa ofii barsiifnee of komachuu dhiifnee amba komachuun dhugaa haaluudha. Namni dhadhaa afaan kaahan akka dhagaa afaan nama kaahu/galatni akka gadotti jijjiramu nama ta’ee eenyutu hin […]

Continue Reading 0
Ummata Oromoo

Wayyaaneen Irraa-Jalaan Ummata Oromoo Fixaa Jirti, Kun Dacha’uu Qaba

Wayyaaneen Irraa-Jalaan Ummata Oromoo Fixaa Jirti, Kun Dacha’uu Qaba. Baarentuu Gadaa Irraa Gama tokkoon Aga’aaziin  qayee Oromootti bobbaafame, dhalataa Oromoo kamuu gaafii malee hidhee darara, karaarratti ajjeesa, gama biraan waraanni Wayyaaneen leenjiftee,hidhachiiftee bobbaafte Liyyuu hayiliin haaluma walfakkaatuun ummata Oromoo gama bahaatin  weerararee kunoo ajjeesaa, qayee fi qabeenyarraa buqqisaa, kaanis ukkaamsee  eessa buutee dhabamsiisaa  jira. Saamichi […]

Continue Reading 0
Malee

Oromiyaan yoo walaboomte malee, furmaatni xumuraa Oromoof hin argamu

Oromiyaan yoo walaboomte malee, furmaatni xumuraa Oromoof hin argamu Abdii Boruutiin Namni mata-duree barreeffama kanaa argu, qabiyyee barruu kanaa dubbisuu yoo baatellee, dhaamsi isaa maal ta’uu akka danda’u ni hubata jehdeen yaada. Haa ta’u malee, maaliif barruu gabaabaa kana waanan dhiyeesseef, qabxiilee tokko tokko kaasee ibsuun barbaada. Gara qabiyyee barreeffama kiyyaa otuu hin seeni dura, […]

Continue Reading 2
ONN:”Ethiopian History” ESAT’s Way – Distortions and delusions of homeless Politicians

ONN:”Ethiopian History” ESAT’s Way – Distortions and delusions of homeless Politicians

ESAT distortion of Oromo news is not new. ESAT’s distortion of the Protest by Oromo Students by Tedla Asfaw, April 29, 2014 (ECAD Forum) — I followed VOA’s Amharic today’s report by Solomon Abate andSisayAgena’s analysis onOromo University students protest in Ambo, Adama,Welega and Jimma. A student at Adama University told Solomon Abate the protesters […]

Continue Reading 0
በዮሴፍ ሙሉጌታ ባባ

የላሬቦይዝም ፍልስፍና !

የላሬቦይዝም ፍልስፍና ! (በዮሴፍ ሙሉጌታ ባባ, Ph.D.) የሰሞኑ የፕ/ር ኀይለ ላሬቦ ‹ጋላ›ዊ ትንተና እና አረዳድ የላሬቦይዝም ፍልስፍና ተብሎ ይጠራል። የዝ ፍልስፍናዊ ‹ንድፈ-ሐሳብ› የተመሰረተው ‹‹ይህ ጋላ የሚባል ህዝብ ፤ አሁን ኦሮሞ ነው የሚባለው—እኔ በዚህ መጠርያ አልስማማም›› በሚል ላይ ነው። ‹ጋላ› ማለት አረመኔ፣ ባሪያ፣ ጨካኝ፣ መጤና ተጋፊ የሚል ወሰነ-ትርጉም (clear-cut-definition) አለው። ስለዝህ፣ የላሬቦይዝም ፍልስፍና ምንጭ “የሰለሞናዊ ሐረግ […]

Continue Reading 3

#OromoRevolution – Facebook irraa Amajjii 27, 2017

Nuti namaafi maqaa miti kaayyoodha deeggarraa Olola oofanii duulanillee itti Waan fedhan jedhanis jaluma hiriirra! Siitu nuuf jalqabaa Sumaani if barree Olola dubbii sobaa Mixirqishoofi maarree Xiqqollee hin dhageenyuu Diinaa fi fira garree Ati nuuf gaachana Waan feetellee taatuu Kan waa siin jettu hundi, Haasawaa haa ooltuu Ofumaaf rakkattii Homaa sirraan tartu. Dammaqina keenya Kan […]

Continue Reading 0
unity-898-890x395_c

Ummanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba

Ummanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba. Baarentuu Gadaa Irraa Murni weerartuun  Tigraayirraa  ummata Oromoottu duultee ummata Oromoo gabroonfattee saamaa turtee fi jirtu wayyaaneen waggoottan 25n darbaniif waan ishiidhaa danda’ame hundaa ummata Oromoo fi saboota akka Oromoo cunqursaa  jala jiranirratti raawwatteetti. Bara bittaa fi saamichaa kana keessa hidhaa dabalatee,dararaan,ajjeechaan,saamichii fi Oromoo […]

Continue Reading 1

Designed and Developed by NextGen IT Solutions