Archive | April 10, 2017

rise_fall_man

DUBBII HAALAAN KAN HIN BEEKNEE, ITTI HIMANUU HIN GALUUF !!!!

DUBBII HAALAAN KAN HIN BEEKNEE, ITTI HIMANUU HIN GALUUF !!!! SEENAA Y.G(2005)    kutaa  2ffaa Kutaa 1ffaa Mooraan qabsoo Oromoo xaliila’uun dirqama. Wal sukkuumee wayitti ba’uun isaa waan hin hafnee. Yeroo fudhachuun isaa namoota hedduu yaaddeessa. Garuu yaadda’uun barbaachisaa miti. Bilisummaan booda akka sudaan kibbaa takaalamanii nama kolfaa ta’uu irra, dhugaa jiru wal hubachiisuu , waan Biyya […]

Continue Reading 0
b_400_300_16777215_00_images_olfwhichway

Waan Jiru Dhiisanii Waan Hin Jirre Xibaaruun Qabsawaa Nama Hin Taasisu!

Waan Jiru Dhiisanii Waan Hin Jirre Xibaaruun Qabsawaa Nama Hin Taasisu Qixxeessaa Lammii | Ebla 10, 2017 Namootni Oromoo ofiin jedhan hojiidhaan diinummaa dalagan guyyaa irraa guyyatti baay’achaa jiru. Akeekaa fi kaayyoon isaanii diinummaa ta’ee osoo jiru qabasaawaa dorgomaa hin qabne ta’anii hennaa of faarsan hin qaanfatan. Barri bara guddinaa kan addunyaan woxxee tokkotti deebite […]

Continue Reading 2

Designed and Developed by NextGen IT Solutions