Archive | April 11, 2017

Borana Zone (Dirree) – Southern Oromia

Borana Zone (Dirree) – Southern Oromia

(Borana zone(Dirree)-southern oromia) Daimtuun ardaa Diree nuu daqabdee mee dhagefadaa dhiroo. (moyale,meegga,hiddii lollaa ,taltalee fii ardaa garaa garaa kessaa bonii wolit qabaatee jedhaanii haaggaa dharii kenya garaa Golboo akkasumaa jedhaani. “Bonnaa jalaa bateee jedhaan mallee manin battee hinn jedhaanii” jedhee Dr borbor bullee waqqii Boon kaan jalaa nuu bassinaa!

Continue Reading 0
qubee

QUBEE OROMOO FI DIINOTA ISAA

QUBEE OROMOO FI DIINOTA ISAA Taammanaa Bitimaa irraa Qubeen Oromoo kun erga waggaalee 25 dura, bara 1991 keessa: hayyuuwwan, beektonni, dureewwanii, roogeyyii fi jajjabeewwan Oromoo dira sonaan guddicha wiirtuu Oromiyaa irratti argamu, Finfinnee-tti walgayaanii sagalee fi onnee tokkoon “qubee” kana eebbaa fi gammachuun fudhatanii asii, diinonnii fi jibbitoonni Oromoo fi Oromiyaa takkaa duula isaanii hin […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions