Archive | April 15, 2017

GoototaOromoo2013_1256

Ebla 15 Guyyaa Goototaa

Abdii fixee ========= Oromooti hundi kakuu Shiniggaa otuu yaadannee har’a akka saawwi (Loon) ilmoo ishee arraabdu wal arraabaa jiraanna ture. Garuu boodatti deebinee wareegama abbootiin keenya baasan yaadachuurra isaan waaqayyo seenaaf nuu qusate abaaruu irratti waan fuulleffanneef seenaan akkamiin nu yaadatti laata jedheetan gadda. waaqayyo nutti haa araaramu!! Kadhati koo dugda abbootii keenyaaf laate, obsa […]

Continue Reading 2

Designed and Developed by NextGen IT Solutions