Archive | April 16, 2017

17904375_1883632521855380_1305260778566238087_n

Gumii Oromiyaa Adduunyaa – GGO

Gumii Oromiyaa  Adduunyaa Hiwi Elona ~ Eb/2017 Yeroo ammaa kanatti Gumiin Oromiyaa Adduunyaa 1ffaan biyya Ameerikaa Naannoo Miniisootaa keessatti gaggeeffamaa jira. Haa ta’u malee namoonni hedduun gumii kana ilaalchise hubannaafi odeeffannoo gahaa waan qaban natti hin fakkaatu. Gumiin kuni yeroo jalqabaatif kan gaggeeffamu ta’uu isaa irraan kan ka’e namoonni hedduun maalummaafi galma isaa sirritti hubannoon […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions