Archive | May, 2017

TPLF Ethiopian regime

Abbootiin Irree Odoo Dhaadatanuu Hallayyaa Bu’u !

Abbootiin Irree  Odoo Dhaadatanuu Hallayyaa Bu’u ! Baarentuu gadaa Irraa Abbootin irree baayyeen osoo dhaadatanuu, osoo gaafii ummataa qixa sirriin deebisuurra humnaan ukkaamsuun bara bittaa dheereeffachuuf carraaqanu hallayyaa hin deebine bu’aa turan, bu’aas jiru.  Keessumaa abbootiin irree Afrikaa fedhii fi heyyama ummataa malee qawwee fayyadamanii aangoo humnaan qabatan hundi isaanii jechuutu danda’amaa odoo dhaadatanuu, odoo […]

Continue Reading 0
Sareen lubbuu ufiitiif duttu abbaa looniitiif galata oolti

Sareen lubbuu ufiitiif duttu abbaa looniitiif galata oolti

“Jeedala kijiba hokkoltu hoolaan hin cabde jetti” jedha worri keenna. Lammaa Magarsaa sabboonummaa doomsuuf sobu gariin keenna sabboonaa jechuuf deemna. [email protected] Via Dhábasá Wakjira Gemelal #QabsooOromoo-“Sareen lubbuu ufiitiif duttu abbaa looniitiif galata oolti” jedha mammaksi Oromoo!!!! OPDOn har’as akkuma duraa ummata Oromoo gowwoomsitee jiraachuu barbaaddi!!!! Guyyaa kaleeysaa Lammaa Magarsaa maqaa hojjattoota mootummaa gurmaayaniin hojjattota magaalaa Adaamaa […]

Continue Reading 0
musxafaa Huseen

Haadha warraa Gooticha Oromoo Musxafaa Huseen gargaruun dirqama lammumaati

Jaal/Musxafaa Huseen,  godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo jedhamutti bara 1985 A. L. Htti kan dhalate Bara 2008, FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti […]

Continue Reading 2
mapofyemeniandaksumkingdoms308

“HABASHUMAAN” ULAAGAA ITOOPHIYUMMAAN EGA ITTI FUFTEE ….. ????

“HABASHUMAAN”   ULAAGAA   ITOOPHIYUMMAAN  EGA  ITTI FUFTEE ….. ???? Hundee Abrahaamii Musee tiin . Warri Itoophiyaaf mudhii qabatee caraanaa jiru, diigamuu Itoophiyaas walumaan labsaa jiru. Bara Dargii badii guddaan jecha “ummata tokko” jedhu ture. Dargiin har’aa hin jiru, garuu warra Habashummaa leellisaniin har’allee habjuun jecha kanaa itti fufee jira. Har’allee sirna Fedaraalaa jala jiraachaa,  Ummatoota Itoophiyaa […]

Continue Reading 1
kan-na-boonsu-oromummaa

JECHAMOOTA (ideoms) AFAAN-OROMOO

JECHAMOOTA (ideoms) AFAAN-OROMOO (via Yoseph Mulugeta Baba, Ph.D.) Koola bane—oduu baa’isa Miilli lafa hinga’u—ni jarjara Geeshodha—hin ulfaatu Mooyyee haammate—kophaa ta’e Natti hooqqise—natti dheekkame Rabbi itti waame—abaare kaakkiste—korma kajelte Imaanaa gate—amantii dhabe Ka’aa jedhe—lolaa jedhe Miiccee miciire—garagalchee ilaale Natti duguuge—fixee naaf kenne Seelesse—durbummaa fudhate Guyyaa Waaqa—guyyaa dhugaa Bobaa jala—dhiyoo dha Abba hidhii—fakkeessaa Ummata fakkaate—amala tole Yaabbuu […]

Continue Reading 0
Wanni nama gamachiisu Alaabaa teenya hoggaa bakka ..

Wanni nama gamachiisu Alaabaa teenya hoggaa bakka ..

Wanni nama gamachiisu Alaabaa teenya hoggaa bakka buutuu fii Waa’ee Oromoo Biyyoota 11 ol duratti hoggaa dubbatamuudha. Warreen nu wajji hirmattan hunda Galata keessan himee fixuu hin dandahu!! Bakka Afrikkaanonni Hedduun dhimma Siyaasatii fii Duudhaa isaanii itti waliif Ibsan irratti Oromoonni Afrikkaa kibbaa bifa kanaan argamanii Rakkoo Oromoon Afrikkaa keessatti qabdu Obboleeyyan isaanii Afrikkaatiif ibsaa […]

Continue Reading 0
qanqee

Qophii Qaanqee Show Caamsaa 24, 2017 Gaafi fi deebi Obbo Jamaal ibrahim waliin

Yaadannoo lola gaara Woshaa waggaa 40ffaa. Bara 1976 waggaa 40 dura ji’a Ramadaanaa guyyaa 10 bu’uuresitoota dargii kessaa koreeni oli aantuuni colonel lamaa fi aangawaa biraa dabaltee miseensota dargii oli’aanoo 3 fi waardiyyota isaanii sochii baddaa Baalee yeroo gabaabaa keessatti akka balleessani dhaadachuuni ergama fudhatani, isaani keessaa tokko shuguxiin tokko isaani gaya jechuuni akka dhaadate […]

Continue Reading 0