Archive | May 4, 2017

leensa_gudina2

LEENSAA GUDDINAA TUMSAA: QEERRITTII MUL’ATA ABBAA DHUGUUMSITE

LEENSAA GUDDINAA TUMSAA: QEERRITTII MUL’ATA ABBAA DHUGUUMSITE. Kutaa 1ffaa fi 2ffaa Saphaloo Kadiir irraa Goonni kan du’ee dabre qofaa miti. Kan hojii fakkeenyummaa taatuufi bu’a qabeessa tahan sabaaf hojjatan, kan lubbuun jiraniis goota. Arra seenaa gabaabduu tokko hayyittii teenya lubbuun jirtu, tan hojiilee danuu saba isiitiif hojjatte takkaa waliiniin wal isin barsiisa. Leensaa Guddinaa Tumsaa, […]

Continue Reading 2

Designed and Developed by NextGen IT Solutions