Archive | August 1, 2017

alaabaa

DHUKAASNII ELEMOO,,,QEERROO HIN HANQATU !!!

DHUKAASNII ELEMOO,,,QEERROO HIN HANQATU !!! SEENAA  Y.G (2005) kutaa 3ffaa Har’aa, Dhimma Qabsoo keenya irratti kaa dubbachuu qabnuu , yaada tokko qofa. Qabsoo Biyya  keessaa wayyaanee hudhee qabee jiruu fi guyyu jabaachaa jiru keessatti qooda nurraa eegamuu akkamiin jabeesinaa ? inni alaas sagalee biyya keessaa dhaga’amuu akkamiin addunyaa dhageesifnaa ? darbees qabsoo kana keessatti akkamiin […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions