Archive | October 6, 2017

huduu_qulaa

KANA DUBBIIN ! HUDDUU QULLAA

KANA DUBBIIN ! By, Yoseph Mulugeta Baba, Ph.D. Barreeffamni ammayyaa bara hin-dagaagne keessatti uummani Oromoo aadaa, seenaa, fi falaasama isa kara afaani qofaan wal-haarka fuudha ture. Dargaggooni Ormoo amma jirru immoo, barreeffamatii jijjiire olkaa’u qabna ! kanaafi dha Dr. Ali Birra waa’ee Afaan Oromoo akkana kan jeedhe: Gurratti mi’aawa, yaa’an sagalee kee Cirracha bishaanii, baay’inni […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions