Archive | October 10, 2017

Muka Mukarratti Muran Malee Foon Foonirratti Hin Muran! Kutaa – 2.

Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 10, 2017. Intalli garaa laaftu ilma haadhaaf ulfoofti. Gara laafinni Oromoof diina horee jira. Federaalummaan jiraachuun yoo fedheen gama hundaa jiraate malee bakka hin qabu. Mirgi sabaa fi sab-lammoota biyyattii dirqii wal qixa jechuun sabni guddaan saba xiqqaan haa rooffirfamu jechuu miti. Imaammanni Wayyaaneen akka biyyaatti karoorfatte garuu dhugaa kana mul’ise. […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions