Archive | Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) Oromoo

FDG Irratti Barreeffama Gene Sharp: ‘Abbaa Irrummaa Irraa Gama Dimokraasii’ – Kutaa-7ffaa

Boqonnaa 6ffaa Barbaachisummaa Karoora Tarsiimoo Abbaa irree fonqolchuu dhaaf diddaan siyaasaa bifa adda addaan jalqabuu danda’a. Baroota dabran keessa qabsoon diddaa siyaasaa kun osoo hin saganteeffatamin kan ofumaan ka’an turan. Sababooti diddaa kana kaasan waan adda addaa tahan illee yeroo baayyee hacuuccaa haaraa, nama beekamaa fi kabajamaa hidhuu ykn ajjeessuu, imaammata cunqursaa haaraa, hir’ina nyaataa, […]

Continue Reading 0

Mootummaan Wayyaanee Uummatarratti Gatii Shukkaaraaf Zayiitii Dabalte

Qeerroo.org | Adooleessa 22, 2017 Daldallii karaa shukkaaraa fi zayiitaan mootummaan taasisu irratti magaalaalee irraa qabee hanga baadiyyaatti uummanni hiriiraan akka bitataa tureef sanuu tibbaa irraa kutaa turan ibsaa turuun keenya ni yaadatama. Haala kana keessatti biyyattiin saatii kufaatii dinagdee keessa seenaa jirtutti mootummaan waa maraan uummata saamaa jiraachuun akkaan mufachiise jira. Daballii Sukkaaraaf Zayiitaa […]

Continue Reading 0
b_400_300_16777215_00_images_olfwhichway

Waan Jiru Dhiisanii Waan Hin Jirre Xibaaruun Qabsawaa Nama Hin Taasisu!

Waan Jiru Dhiisanii Waan Hin Jirre Xibaaruun Qabsawaa Nama Hin Taasisu Qixxeessaa Lammii | Ebla 10, 2017 Namootni Oromoo ofiin jedhan hojiidhaan diinummaa dalagan guyyaa irraa guyyatti baay’achaa jiru. Akeekaa fi kaayyoon isaanii diinummaa ta’ee osoo jiru qabasaawaa dorgomaa hin qabne ta’anii hennaa of faarsan hin qaanfatan. Barri bara guddinaa kan addunyaan woxxee tokkotti deebite […]

Continue Reading 2

Walaloo: Nagayaan Shuloodhaan Argamu Hin Jiru!

Qixxeessaa Lammii Irraa | Gurraandhala 26, 2017.   Nagayaan Shuloodhaan Argamu Hin Jiru, Ofitti Qaanfadhaa Warri Garaa Hiru!   Karaa nagayaatiin, Qabsoofna jettanii, Bulguu nama nyaatu, Waliin firootani, Maal qaba? Yoo yowaan irraa dhaabbatani? Isin hin mararuu? Ummatni keessani, Yommuu dhiigni isaa, Jigu akka bishaanii? Walitti dhaabbatee, Halkanii guyyaani. (x2)   Gabroomsaan hin kufu, Qawween […]

Continue Reading 0

Walaloo: ‘Jabaadhu Lammii Koo!’

Qixxeessaa Lammii Irraa | Gurraandhala 05, 2017 Jabaadhu lammii koo, amma bayyanatee, Firaa fi diina kee sirriitti addaan bartee, Farriinii fi Diinnan kee, si dhiisaa hin jiranii, Waan si sodaataniif, si fixaa jiranii, Onnee mitii qawwee, gootummaan isaanii, Duraa hin baqatinaa, muddamanii jiruu, Garaa hin hirinaa, ‘Gootni garaa hin hiruu!’ Oromoo wal-gahaa, bakkuma jirtanitti, Waliin […]

Continue Reading 0

Qabsaawaan Ni Kufa, Qabsaawaan Ni Dhufa! Qabsoon Itti Fufa, BILISUMMAAN Ni Dhufa!

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 10, 2017 QABSAAWAAN NI KUFA, QABSAAWAAN NI DHUFA, QABSOON ITTI FUFA, BILISUMMAAN NI DHUFA! Dhaadatnoo kana sababa malee dhimma itti hin baane. Waan kooraa fuudhaniif fardi hin wallaalu akkuma jedhamu dirree falamaa irratti haallan wal jijjiiran ibsuu barbaadeeti. Dirree qabsootti tahiinsa adda addaa heddutu wal jijjiira. Haallan kanneen namootni hin beekne […]

Continue Reading 0
Motummaan Abbaa Irree TPLF ‘Master Plaanii’ dhiise jedhe hojii irra olchuuf yaalii ka biraa eegalte.

Motummaan Abbaa Irree TPLF ‘Master Plaanii’ dhiise jette hojii irra olchuuf yaalii ka biraa eegalte.

Yaadachiisa: Mootummaan Abbaa irree TPLF karoora saamiinsa lafa Oromoo maqaa ‘Master Plan’ jedhuun baafattee itti adeemuuf ture mormii cimaa fi diddaa wareegama qaalii kaffalsiise uummati Oromoo Kaabaa-Kibbaa, Bahaa-Dhiyaa tokko tahuudhan waggaa tokko oliif adeemsisaa tureen yeroof dhabuuf dirqamuun ishii ni yaadatma. Haa ta’u malee, mootummaan murna bicuu fi nama-nyaataa Tigree karoora saaminsa lafaa fi Oromoo […]

Continue Reading 0

OSOO JIRUU ALAGAAN KAN DHAALAME OROMOO MALEE HIN JIRU!

QIXXEESSAA LAMMII Irraa | Muddee 16, 2016 Addunyaan biyya lafaa tun seenaa adda addaa qabdi. Gabromanii walaboomuun seenaa lafa addnyaa tana irratti beekkamu ta’uu waan wal-nama mormisiisu miti. Gabroomsaan addii gabroomaan gurra ta’uun yerooakka dhugaatti itti amanamee fudhatames ni ture. Mormiin gurraachi gurraacha gabroomsuu hin danda’uu fi ni dadna’a jedhus addunyaa tana irratti bal’inaan deemaa […]

Continue Reading 0
dirmannaa-xumura-gabrummaa-fulbaana-11-2016

Sagantaan Dirmannaa Xumura Gabrummaa Konyaa ABO Washington, DC Ful. 11, 2016ti Geggeeffame Milkii Guddaadhaan Xumurame.

Walgahii Konyaan ABO Washington DC mata duree Dirmannaa Xumura Gabrummaa jedhuun Dilbata Fulbaana 11, 2016 waame bakka sabboontoti Oromoo fi miseensoti ABO naannoo Washington, DC, Maryland fi Virginia heedduunii fi hooggantooti Olaanoo ABO argamanitti haala onnachiisaa fi hamileen guutameen geggeeffameera. Sagantaan WBO fi ummata Oromoo humneessu xiyyeeffate kun yaadannoo gootota Oromoo Bilisummaa Oromootiif wareegamaniitiin kana […]

Continue Reading 1
Walleewwan Qabsoo:- Sa’ad Awwal – ‘Gubee Lole’; Falmataa Kabbadaa – ‘Qeerrootu Galaa Baata’

Walleewwan Qabsoo:- Sa’ad Awwal – ‘Gubee Lole’; Falmataa Kabbadaa – ‘Qeerrootu Galaa Baata’

Gootawaan weellistoota Oromoo hojiiwwan Qabsoo Bilisummaa Oromoo utubanii fi fuunduratti furgguggisan heedduu gumaachaa kan turan yoo tahu, yeroo ammaan kana qabsoo hadhooftuu ummati Oromoo keessa jiru fi Fincila Xumura Gabrummaa akka abidda saafaa Oromiyaa Kaabaa Kibbatti, Bahaa Lixatti boba’aa jiru kanaaf humna guddaa tahaa jiru. Akkuma kanaan goototi weellistoota Oromoo Sa’ad Awwal wallee mata-duree ‘Gubee […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions