Archive | Horn of Africa

2398400

#FalmaaOromoo-Ambootti mormiin akka dallaatti ijaarmee Agzin guyyoottan lamaan darbe ittifamaaa ture

#FalmaaOromoo-Ambootti mormiin akka dallaatti ijaarmee Agzin guyyoottan lamaan darbe ittifamaaa ture toftaa isa jijjiiruun guyyaa 16/10/2009 Jimaata har’a sa’a 10:00 irratti # mana kuusaa irishaa sebil foddaa isa caccabee jira, # selam Bus tokko hojii ala gochuuf federal police fi Oromiya police irratti Dhakaan midhaan irra ga’ee jira # benizil jarkana dhan qopha’ee ture. Xiqqoof […]

Continue Reading 0
JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kunoo mataduree kanaa olitti agartan jalattan waa isiniif dhiyeessaa, mee na hoofkalchaa! Namni waan waraqaa fi qalama wajjin walqabatu hojjatu: barreessaa fi barreessituun, qorataa fi qorattuun, lallabaa fi lallabduun, galmeessaa fi galmeessituun, gabaasaa fi gabaaftuun, gulaalaa fi gulaaltuun, gaazexeessaa fi […]

Continue Reading 0
Drought-in-Ethiopia

Guddina  Wayyaanee  Uummata Miliyooni 10 ol  Beelaaf Saaxile

Guddina  Wayyaanee  Uummata Miliyooni 10 ol  Beelaaf Saaxile. Baarentuu Gadaa Abbootin irree,saamtonni fi koloneeffattoonni hunduu waan ofii haasa’an malee isa namni biraa jedhuuf gurra hin qaban. Dhugaa kamuu arganii dhagahanis hin amanan, ykn hin fudhatan. Beekaan isaanuma, kan dhugaa dubbatuu fi ummataaf yaadus isaanuma. Isaaniin mormuun, kun sirrii mitii, sirreeffadhaa isaan jechuun isaanif du’a. Dogongora […]

Continue Reading 0
Ct8BobBXEAApVre

Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin

Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin Ayyaana Gaggeeffatu, Sirbuu fi Dhiichisu Innuu Diina Oromoo Ti! Baarentuu Gadaa Irraa Wayyaaneen waggaa waggaadhaan guyyaa diyaaspooraa jettee erga holola eegaltee waggoonni muraafni lakkaawwamaniiru. Baranni waggaa 3ffaadha. Murni tun guyyaa kanaan dahattees ilmaan sabootaa dararaa ishii baqatanii biyyaa bahanii fi sababoota adda addaatin biyyoota alaa […]

Continue Reading 5
w2

Hoggu If Ijaaruun Dhaaba Qabsoo teenyaa, Bulchiisa Gaarii Sobaa Ijaaruun Wayyaane Ummata Oromo Hifachiifte

Saphaloo Kadiir irraa (kichuu) — Suudanitti, Liibiyatti, Masritti, Zaambiyatti, Ugaandatti, Sa’uditti, Yamanitti, Soomaliyaaf Jibuutitti, gammoojjii keessatti, garba irratti, biyya keessatti…. asitti achitti dargaggoon Oromoo dhuman, du’an, manca’an…. Garuu hanga yoom? Hanga yoom dhumaatii dargaggoota Oromoo qofa himaa jiraanna? Minilik oromoo fixe, Haylasillaaseen oromoo fixe, Dargiin Oromoo fixe, wayyaanee oromo fixxe. Nuti dandenyee nama fixuu dadhabnuus […]

Continue Reading 0
!Yaa Marqa si afuufuun si lqimsuuf"

Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf!

Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf! Waaqoo Nooleetiin Tibba kana  Perezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baanamu Lammaa Magarsaa Sochii warraqsa Biyyoolessaa FXG Qeerroon Dargaggoonni Oromoo fi Ummanni Oromoo bal’aan taasisaa turee fi jiruun fakkaattotaa fi gooftolii isaa Wayyaanee waliin dhiphuu hamaa keessa seenuun warraaqsa Bilisummaa Ummanni Oromoo taasisaa jiru kana gar-dabarsuuf olola afan-fajji oggaa xibaaru […]

Continue Reading 1

Designed and Developed by NextGen IT Solutions