Archive | North America

IOWO-5.7.17

BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’

B E E K S I S A BEEKSISA QACARRII BARSIISAA AFAAN OROMOO ‘WASHINGTON DC’ Ijaarsi Dubartoota Oromoo Addunyaa gita hojii Barsiisummarratti namoota ulaagaalee armaan gadii kana guutan barsiisaa ‘AFAAN OROMOO’ daa’imman Washington DC f dorgomsiisee qacaruu barbaada. Ulaagaalee: Ulaagaalee armaan gadii kana guutuu kan dandeessan dhiyaattanii dorgomuun abbaa carraa hojii kana ta’uu dandeessu: 1. […]

Continue Reading 0
iowo-be-voice

Waamicha IDOA: WAL-TAANEE WALIIF HAA BIRMANNU.

Akuma beekamu Wayyaaneen harmoolii Oromoo jaartii, dargaggeettii, ijoollee utuu hin jedhin hiraarsuun ajjeesuun itti fufee jira. Haati Oromoo hortee ija ijoolleeseeti ilaaltee utuu hin quufin wayyaaneen kichuu kichuutti jelaa kutaa jirti. •Seenaan aadde Loomii Waaqayyoo ijoollesaani sadii dhuukamssan keessa hagaa ammatt tokko ajjeesanii fidani fi, •Seenaan haadha Arsii bahaa aanaa sirkaarra ijoollee shee sadi walduukka […]

Continue Reading 0

Call for Meeting to Oromo in Washington DC Metropolitan Area

October 09, 2016 To All Oromo in Washington DC Metropolitan area The Oromo Community Organization of Washington DC kindly invites all Oromo in the Washington DC Metropolitan area to a public meeting designed to discuss various issues of the community. The meeting will be held on Saturday, 15 October 2016, at 4:30PM, at the Unification […]

Continue Reading 0

Statement from Oromo Communities Association in North America Regarding Oromo Hero, Athlete Fayisa Lellisa

Oromo Communities in North America salute Fayissa Lellisa, our courageous athlete and silver medalist at Rio Olympics! Feyissa Lellisa made a courageous historic decision in his life as he run marathon and earned a silver medal at Rio Olympics on August 21, 2016. The Oromo Communities in North America are elated by his marathon victory, […]

Continue Reading 0
IOWO logo2

Waamicha Kabaja Uummata Oromoo Maraaf!

Waamicha Kabaja Uummata Oromo maraf! Ijaarsa Dubartoota Oromo Washington DC fi Naannoo irra   Uummata Oromo Washington DC, Maryland fi Virginia jiraattan hunda keessaniif, kabaja Guyyaa Dubartoota Addunyaa Bitootessa/March 12, 2016 waliin kabajuf, maatii keessan walin akka irratti nuu argamtanii kabajaan sin afeerra. Dubartoota Oromo maraf, yeroon amma kun yeroo itt dubartoota Oromo biyya keessa […]

Continue Reading 0

Beeksisa Walgahii Hatattamaa Miseensota WWDO fi Dargaggoota Oromoof

Akkuma yaadatamu Walgahii ji’a dabre geggeeffanne irratti marii bal’aa geggeeffameen murtiiwwan adda adda dabarsuun keenya ni yaadatama. Akkuma kanaan, murtii dabre keessaa inni guddaan haala ittiin obboloota keenyaa fi ummata keenya yeroo ammaa ajjeechaa, reebicha, hidhaa fi walumaa galatti gidiraan dhala namaa irra gahuu hin mallee hundi irra gahaa jiruuf deggersa keenya ibisnuu fi bira […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions