Happened in Finfinne today, May 13, 2017

Caamsaa 13/2017 #Koonsertiin_Qubee_Generation Jedhu Sabboontoota Artistoota Oromootiin Magaalaa Gudditti Oromiyaa Finfinneetti Qophaa’ee Haala Hedduu Ajaa’ibsiisaa Ta’een Kan Eegalamee, Qeerroo Dargaggoota Oromoo, Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Finfinnee fi Uummata Oromoo Magaalaa Finfinnee fi Naannawaa ishee jiraataan Tokkummaa fi Gootummaa Sabboonummaa Guddaa Qabuun Bahanii Hedduminaan irratti Argamuun Bifa Adda Ta’een Gaggeeffame.


One Response to Happened in Finfinne today, May 13, 2017

 1. qero May 14, 2017 at 8:59 am #

  Hi,

  Qeerroo/Oromo, bayee namatii tolaa agaressissaa akkassii qabachuun kessan, garu wan tokko tokko irratii off egaanoo cimmaa gochuun garii fakkataa;

  1. Woayanen qophii akkasii bayee barebadii kunis namootaa bassassettee addaa baffaatee wan gotuu godhudhaf, kanaf off egaanoo,

  2. Iddoo dhu’aatii fi bakkaa nammoon bayaataan argaaman hundaatii bassassetoon wayanee bayiinanan aregaaman wan jedhamuf kanaf off egaanoo;

  Mallaa,
  1. OPDO fi woyannee ummaanii oromo jabatee bassaassu qabu, galaa issannii bahaa issaanii wordufu qaba, bassaassuu qabaa,

  2. Ummaataa, Oromo kessaa jiraataan hundumaa wordufu, bassassessu qabaa, Maliffii kaamtuu kamm akkaa ta’ee addaa baffaachuu qabaa.

  3.Ummaanii Oromo Loletuu issannii bahaa issaa gallaa issaa bassassuu danda’uu qabaa, jalaa deemee bassaassuu qabaa,

  3. Maneen amentii hundumaa Oromo/ qeerroon bassassuu danda’uu qabaa,

  4. Ummaanii Oromo, bassassetuu wayanee bassaassuu danda’uu qabaa, wajiraa bassassetuu issanii bassaassuu danda’uu qabaa,

  5.Bassassetuun woyanee biyaa allas ta’ee biyaa kessatii bassaasseemu danda’uu qabedii.(biyaa allaa/diasporanii odduu kennu dhissuu qabaa, biyaa allaa irraa oddun guraameetii illamaan achiitii fixuu kanaf biyii alla/diasporan odduu kennu dhissuu qabaa.

  6. Lenjii hoganumaa, bassassetumaa fi loletumaa ummaataa Oromof jabesaa, Jabadhaa, Qeerroon hojaa umaataa, umaaataas hogaanaa.

  Dhadaanoon/”Slogan” Ammaa qabaachuu qabeenu,

  “Ummaanii Oromo hundinuu biyaa issaatiif Loletufi Bassassetuu ta’uu, dandaa’uu qabaa, qabeenaa.”

  Jabaadhaa, waqayoo issiin walliin ha ta’uu,

  Offiin off buluchuun ni dhufaa!!!!

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions