KAN KEEN JALAA BAASA !

KAN KEEN JALAA BAASA !

Burqaa ykn madda___Kan uummata Oromoo

(via Yoseph Mulugeta Baba, Ph.D.)

Sabbataaf yaa surre
Namtichaaf yaa kirrii
Yaa waaq galatakee
Kan mootummaa sirrii
Teephan gabaa baasa
Kankeen jalaa baasa
Yommuu nyaati coomaa
Dhugaatiin daahiidhaa
Qalbi-hir’eettiin namaa
Gaangoo gubbaa teessee
Waaroo gurraan geessee
Rabiin caala jetti
Raabbiin maaltu caalaa?
Kan garaan fittaalaa
Hunduma situ caala!
Yaa ajjeeso kaasoo
Yaa deegso badhaaso
Ajjeeftee hin dibattu
Galtees hin himattu
Caaliin callee hin diru
Caalaan hundaa oli
Rabbiin malee hin jiru
Roobdee biqilchitaa
Jeejee dhidhimsitaa
Baala midhaan goota
Dhiiga muchaa goota
Baanaa nama goota
Yaa waaqayyoo in roobdaa
Yaa abbaa guungumaa ko
Ati nuuf jirta kaa
Yaa abba hundumaa ko
Shimalitti ejjenne
Gatti bishaan daaknaa
Yaa waaq abbaa hundumaa
Si achitti abdaannee
Asii midhaan yaanna
Waaqayyoo hin godaanu
Hurrii godaaansisaa
Jabeesssaa sagadaa
Dubiin gooftaa guddaa
Nama sodaachisaa
Niitii jaalalaa
Dhirsa irra ajjeese tokko dhaalchisa
Mucaa jaalalaa abbaa irraa ajjeesee
Tokko dhaansisaa
Galatoomaa !!

 

No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions