Magaalaa Amboofi Naannoo Isheetti Warraaqsii Guyyaa 5ffaaf itti fufee jira

#OromoRevolution Magaalaa Amboofi Naannoo Isheetti Warraaqsii Guyyaa 5ffaaf itti fufee jira, Magaalaa Mogooritti Wayyaaneen Humna Waraana Agaazii bifa Adda Ta’een Qubsiise, Uummata gooluu irratti argama.
Hagayya 11/2017 Godina Lixa Shaggar Magaalaa Ambootti Sochiin Warraaqsa FXG guyyaa 5ffaaf itti fufuun , Duulli gabaa lagannaafi qabeenyaa ofii gabaa laguu, diddaan gibraafi gidiraa, uggurri sochii geejjibaa dhaabuu, manneen daldalaa dunkanootaa fi manneen nyaataa cufuun akkasumas hojii dhaabuu dabalatee akkuma itti fufetti jira.

Mootummaan Wayyaanee hoomaa waraanaa Mooraa Yuunibarsiitii Amboo keessa qubsiisuun yakka waraanaa uummata Oromoo Magaalaa Amboo irratti rawwachaa jira, halkan edaa mana sabboontoota Oromoo irra adeemuun waraanni wayyaanee Uummata hiraarsaa bule, Yeroo ammaa Qeerroo fi Uummatni Oromoo Magaalaan Amboo waraanaa Agaaziin hiraarfamaa utuu jiranii Sochii falmaa qabsoo mirga abbas biyyummas akkjma itti fufanitti jiru.

Haaluma walfakkaatuun mormiin Godina Lixa shaggar Aanoota Akka Jibaat magaalaa Shanaan, Ada’aa Bargaa Magaalaa Mogooriifi Reejjiitti bifuma walfakkaatuun sochiin itti fufee jira. Keessattuu Magaalaa Mogooritti Mootummaan wayyaanee Waraana Agaazii bifa Adda ta’een Qubsiisee jira.

Injifannoon Uummata Oromoof


Dhaamsi Finfinnee irraa nu gahe akkas jedha.
=====================
“Guyyaa har’aa Finfinnee naannoo migreshinaa sanitti waan hedduu nama ajaa’ibu takkan arke. Mucaan argitan kun listiroo dalagatee jiraata. Garuu wayyaaneen akkuma aadaa isii meeshaa inni itti dalagatu duraa darbite. Mucaan kun biyya tiyyarratti dalagadhee jirachuu hin danda’uu jechuun imimmaan harcaase. Namoonni yeroo san achi jiran poolisaan walitti erga bu’aniin namuu mucaa san gargaarsaab bira dhaabbate. Yaa ummata keenya dhaamsin isiniif dhaamu yeroo lammiin keenya miidhamu akka bira dhaabbannun jedha.”

No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions