Oduu Gara Garaa – Fulbaana 13, 2017 (galgala)


Abbaan Biyyaa Tulluu gubaatti biiroo isaa banatee ture bara 1991-92 sana. Dabballootni lama achitti ramadamanii hojii uummata barsiisuu fi dammaqsuu irratti bobb’anii turan kaan jaallan koo fi kaan immoo firoottan koos waan ta’aniif sagantaa Irreechaa yeroo jalqabaaf sirna ho’aa ta’een kabajamuuf jiru irratti akkan jala-bultii gara magaalaa seena qabeettii Bishooftuutti argamu na afeeranii turan. Anis waamicha isaan naaf godhan kabajuun biiroo Abbaa Biyyaa, kan ABO, dhaqeen dabbalootaa fi keessumoota biroo waliin galgala sana Bishooftuu bule.

Ganama gaafa Irreechaa sana Ummatni Oromoo naanoo Bishooftuu jiraatu heddumminaan kallattii hundaan Hora Harsadiitti yaa’uu eegale. Bakka bu’aan ABO kan saganticha irratti argamee ture, Obbo Diimaa Nagoo ture. Artistoonni bebbeekamoo kan akka Ilfinesh Qannoo fi warri kaanis ayyaanicha irratti argamuun faaruu qabsoo nu dhageessisaa fi walleewwan bara sana bahaniin nu bohaarsaa turan.

Waan hunda irra kan hin dagatamne, weedduu jaalatamaa fi Beekamaa ta’e, “Adaamaadhaan Naazireeth jedhanii, Tolasaaf Badhaasaa Kristinnaa kaasanii” jedhamu, kan Artist Ilfinesh Qannootiin weedfifamee fi lukkee diinaa qawwee qabatee ayyaanicha irratti argame tokko itti marsuun Ilfinesh Qannoo “Yaa Goobanaa suma nyaata gootni bosonaa” jechuun weedduu Nuhoo Goobanaa wallise itti dhiichisiisuun amma ciim’aan adiin ija lamaan keessaa yaa’u fi dafqi illee lamaan irra yaa’utti uummata fuulduraatti isa sapphifte. “Ijji qaanii hin qabne ciim’aan nama ilaalti” jedha Oromoon! Jaleen diinaa yoom iyyuu qaanii hin beektu. Kanatti kan aarte jaleen Dabballoota lamaan keessaa isa tokko yeroo biraa galgala karaa irratti eeguudhaan rasaasaan miila isaa cabsite.

Hoogganootni ABO immoo dhaabicha bakka heddutti waan addaan qoqqodaniif, aniif firri koo sun bakka lamatti fedhii keenyaan ala otoo hin beekne adda baane. Firri koos anis diina harkatti dararamne. Inni waggaa waggaa 15 mana hidhaa Wayyaanee keessatti dararame. Bu’aan argamee fi dararaa diinaa yeroo walbira qabnee ilaallu, har’a Irreechi uummata Oromoo biratti milliyoonotaan kabajamuun isaa immoo, hamilee fi jabina akkasumas rakkoo fi darara hamaa nu irra gaye akka irraanfatnu nu gargaara. Via Feyera Sobokssa ODUU HATATTAMAA!!!!!!!!!!!
Yeeroo ammaa kaana Lolii caalnqoo keeysatti Akkaa
duumeessatii adeemsifamaa jira qeerroon calanqoos biilisummaa
gonfachuuf jecha tokkon namaa manatti hin galle.
kaan gaara keeysa,kaan mukarra koree, kaan mishigii (bootaa) qabatee qophaawanii taa’aa jiran.
osuma isaan akkanatti jiranii liyyuu polisiin makiinaan 5’n dhufte magaalaa seentee jirtim.
makinaan takka ganda bakkajjoo,
” ” ” qummuxxuu,
” ” goolmaassaa,
” ” magaalaa gamaa,
” ” maadootti.
addaan qoodamanii fsfaca’anii jiru.
maaltu tahuuf dee laaata??????
roobniniis haalaan waan roobaa jiruuf qeerrooon calanqoo of eeggannoon keeysan cimuu qabaan dhaamsa oromummaafii dirqama lammummaa koti!!!!!!!!!!! Via Freedom Peace Oromia


Daniel Berhane, ergamtichi wayyaanee barreeffama kanaa gadii maxxanse. Yaaddoo ibsuu barbaadee ti. Maddi rakkoo kanaa firoota kee aangawoota Wayyaanee ti jennaan. Wayyaaneen buqqaatu malee saboonni biyyattii hunduu yaaddoo keessa jiru. Wayyaanee buqqisaa!

**************************************
#Ethiopia #Oromia #Somali
* The number of Somalis killed in Awoday yesterday is more than a dozen.
* Today, there was a protest in Oromia, Western Haraghe zone, Garagutu Woreda, Boreda town. In the same woreda, in Karamele area, one person was killed.
* About 600 Oromos displaced from Somali region are sheltered in Babille. Another 500 are sheltered in Harar city Harari League compound.
* About 300 Somalis took refugee in Eastern Command compound in Harar city for fear of retaliations.
* Federal government is depolying security officers in some areas.

The situation is volatile and concerning.

* በአውዳይ ትላንት የሞቱት ሶማሌ የጫት ሰራተኞች ቁጥር በርከት ያለ መሆኑን መረዳት ተችሏል።
* በኦሮሚያ ምእራብ ሐረርጌ ዞን ጋራጉቱ ወረዳ ቦረዳ ከተማ ዛሬ ተቃውሞ ተደርጓል። በዚያው ወረዳ ካራሚሌ አካባቢ ደግሞ አንድ ሰው ሞቷል።
* ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ 600 ገደማ ኦሮሞዎች በባቢሌ እንደሚገኙ ሌሎች 500 ገደማ ደግሞ በሐረር ሐብሊ ጽ/ቤት እንደሚገኙ ታውቋል።
* ለደህንነታቸው የሰጉ 300 ገደማ ሶማሌዎች ደግሞ በሐረር ምስራቅ እዝ ተጠልለዋል።
* የፌዴራል ሀይል በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እየተሰማራ ይገኛል።

ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ እና የሚያሳዝን ነው። Via  Lammii Beenyaaወያኔ የመጨረሻ ካርዷን ጥላለች። የህዝብ ለህዝብ ጦርነትን (civil war) በማወጅ እኔ ከሌለሁ ሀገሪቱ በተለይም ኦሮሚያ የሚጠብቃት ዕድል ይሄ ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍና ህዝባችን በዚህ ፍርሀት እንዲንበረከክ ለማድረግ ሰሞኑን በ5 አቅጣጫዎች በኦሮሚያ ላይ ሙሉ ጦርነት ታውጇል። ይህን የመጨረሻ የከፋፍለህ ግዛ ካርድ እንግሊዞች በተለያዩ የአለማችን ክፍሎች (በህንድ ፣ በሮዴሽያ፣ በደቡብ አፍሪካ ወዘተ) ተጠቅመውበታል። ግን መጥፊያቸውን አፋጠነው እንጂ የቅኝ ግዛታቸውን እድሜ አላራዘመውም።

ወያኔ ይሄን ካርድ ከመምዘዟና ከመጣሏ በፊት በብዙ ካርዶች ተጫውታ ተበልታለች። በቅድሚያ ኦነግን ሰይጣን ማድረግና በሌሎች ህዝቦች እንዲፈራ ማድረግ፣ ቀጥሎም የኦሮሞን ህዝብ በኦነግና በኦህዴድ ካምፖች ከፍሎ እንዲፈራራና እንዲራራቅ ማፍረግ፣ እነዚህ ሁለቱ ሲቀዘቅዙ ህዝቡን በተለይም የኦሮሞን ህዝብ በሀይማኖት መከፋፈልና ማናቆርና ይሄም አላዋጣ ሲል የኦሮሞን ህዝብ በመንደር መከፋፈል ካርድ ተጥሎ ተበላ። ሌላው ቀርቶ በቅርቡ የኦሮሞን ህዝብ በውጭና በውስጥ የመከፋፈልም ጥረት ታይቶ ነበር።

ሁሉም ካርዶች ተበሉ ግን ህዝብ በልተዋል። ህዝብ ደግሞ ለነፃነቱ መውደቅ በኛ አልተጀመረም በኛም አያበቃም። እያንዳንዷ የደም ጠብታ ግን ያለ ድል አልፈሰሰችም። አንድ ህይዎት በተቀጠፈ ቁጥር የሺዎች ደም ይፈላል። ይህ ዛሬ ከሶማሌ፣ ከቤኒሻንጉል፣ ከአፋር፣ ከጋምቤላ ጀርባ ሆኖ በTPLF በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነትና የሚፈሰው ደም የኦሮሞን ህዝብ አንድነት አጠናክሮ ለድል እንደሚያበቃን በፍፁም አንጠራጠርም። Via Amansiis Qanaatee


No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions