Oduu gara garaa (update 2) – Hagayya 15, 2017

Hawaasa keenya Awuroppaa jirtaniif; Wayyaaneen hawaasni Oromoo Awuroppaa lakkoofsa namaatifi cimina jaarmayaatinis jabaachuu waan hubatteef xiyyeeffannaa cimaa gootee socho’aa jirti. Ji’oota sagalan darbe kana qofa qondaaloonni OPDO marroo 15 ol dhoksaan Awuroppaa dhufanii shira xaxaa turanii galuun beekamee jira. Amma ammoo ambaassadaroota Oromoo lama Awuroppaatti ramaddee jirti ( Margaa Baqaanaa- Sweden, Ewunatuu Bilaattaa- Belgium). Kumaa Dammaqsaa ammaaf achuma Berlin akka turu murtaayera jedhu. Akeekni isaanii guddaan hawaasa keessatti diiggumsa uumuudha. Kanaaf ummanni keenya achi jirtan dammaqinaan ergama jara kanbaa fashalsuu irratti hojjachuu qabdan.

Oduu walqabateen Girmaa Biruu kan waggota muraasa dabraniif washington DC keessatti Oromoo irratti shira xaxaa ture Wayyaaneen alanshitee tuftee jirti. Bakka isaa Kaasaa Taklabirhaantu ramadame. Asteer Maammoo tan warraaqsi ummata tufe gara Ottawa, Canada ergamuun bakka Burtukan Ayyaanoo akka buutu ergamtee jirti ( Hawaasni Ottawa fi Toronto cimaa waan ta’eef homaa hin fiddu). Via Jawar Mohammed


“Godina Addaa Oromiyaa Nannawaa finfinnee Magalaa
Sulultaa keessaatti Namootni sadii(3) Aduu guyyaa 5/12/2009 Akka lakkoofsa warra Habashatti Sababa hin beekamneen mana hidhaa Magalaa sulultaa keessatti dararamaa jiru,akka dubbicha itti dhiheenyaan hordofnetti Shakkii Tarii Uummataa kakasuuf jedhuun yaa shakkamaan malee,Rakkoo nama dhunfaan ta’uun isaa hubatamee jira.Dhaddachaa Guyyaa kalessaa jechuuniis aduu guyyaa 8/12/2009 oleen Abbaan seeraa (perezedantiin) mana murtii Aanaa magaalaa sulultaa kan ta’ee kitilayyoon Wayyaanee Obboo Dassaleenyii Dabaloo Dibabaa kan jedhamu Bellamaa guyyaa 14(torbee lama) irratti gafatee jira dhimmichi sobaa ta’uu namootni dhimmichaa of harkaa qabaan hunduu ni beeku qorataa poolisii dhimmicha of harkaa qabu yeroof maqaa kan hin arganne waan ta’eef dhimmicha hordofnee yeroo gababaa kessatti isiin beeksiifna.
Namootni kuniis maqaan isaanii akka armaan gadii kanatti taa.
1. Asaffaa shumii
2. Waqeee Badhanee
3. Sisaay Darrasaa
4. Asheetuu Mammoo
Asumaan perezedantiin kun armaan duraas injollee Oromoo qerroo meeqaa irratti shira dalagaa kan turee waan ta’eef akka irraa of eeguu gamanumaa isiin beeksiifna.” Via Jawar Mohammed


No comments yet.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions