alaabaa_nama

OMN: Kora ABO Netherlands, Den Haag tti adeemsifame (Hagayya 7, 2017)Amboo sa’aa 6:30 irratti naannoo faarsii jedhamutti Bus TATA jedhamu kan Laqamitee irra gara Finfinne nama 60 fe’ee deemaa ture keessatti durbeen Laqamtee tokko adda ishii irra miidhaan guddaan irra ga’ee jira.konkoolaataa sana irras miidhaa guddaan ga’ee jira.Dhagaa dhaan rukutamte.

Hospital Amboo ti yaalamaa jirti.

Maaloo warreen achii jirtan gargaraa.Hubachiisa:-Qeerroo Amboo irra .Ammas transport kamuu Amboo kessa darbuun miidhaa guddaa isiniif ,qabeenya keessan irra ga’uu danda’aa.of eeggannoo fudhaa.waliif share godha.


Kora Gamtaa Miseensota ABO kutaalee Awurooppaa milkiin xumurame

– (Hagayya 07,2017) — Kora gamtaa miseensota ABO kutaalee Awurooppaa gaafa Hagayya 4-5,2017 biyya Netherlands, magaalaa The Hague keessatti geggeeffame haala gaarii fi milkiin xumuramee jira.

Korri kunis eebba manguddoo fi faaruu alaabaa ABO tiin eegalame. Akkasumas jaallan qabsoo irratti wareegamaniif daqiiqaa tokkoof yaadannoon ta’ee jira.

Korrii kun guyyaa lanaaf kan geggeeffame yammuu ta’u, Gaafa Hagayya 4, 2017 kora miseensotaatu geggeeffame. Kora kana irratti gabaasaa kutaalee ABO hundaa irraa erga dhaggeeffatamee booda I/A HD ABO, Jaal Dhugaasaa Bakakkoo karaa bilbilaa haala qabsoon Oromoo yeroo ammaa keessa jiru ibsaniiru. Gaaffii fi deebiinis geggeeffameera.

Gaafa Hagayyaa 5, 2017 walgahii hawaasaatu geggeeffame. Walgahii hawaasaa kanarrattis I/A HD ABO ibsa wal fakkaataa ummataa kennaniiru. Gaaffii fi deebiinis geggeeffamee jira. Walgahii kanarratti MGS ABO, Jaal Aster Gammadaa haala Jaarmayaa keenya biyya alaa jirurratti ummata waliin maree bal’aa taasisaniiru. MGS, Jaal Shorroo Gammachuu kora kana irratti argamuu dhaan waa’ee kora sabaa irratti miseensota mariisisaniiru.
Itti aansuudhaan mareen ummataa geggeeffamee haala ummatni biyya ambaa qabsoo Bilisummaa deeggaruu fi bira dhaabbachuu dandahu irratti maree bal’aan ta’eera. Dhuma irratti ummatni tinnisa WBOf gochuudhaan korri kun milkiin xumurame.

Itti aansuudhaan galgala aadaa geggeeffame irratti Artistootni Oromoo bebbeekamoon kan akka Elemoo Alii, Hirphaa Gaanfuree, Ilfinash Qannoo, Daangaa H/Yesus, Tottoobaa Taaddasaa, Mubarak Jaalataa fi Zenaba Mohammad ummata gidduutti argamuudhaan bashannansiisaniiru.


(Hagayya 07,2017) — FXG godina shawa lixaatti qabatee jiru daran jabaatuu Qeerroon gabaasaa jira. Har’a ganama irraa kaasuun Fincilli dhowe daandii cufamuun tarkaanfiin qabeenya wayyaanee irratti akkasuma konkolaataa daldalaa ajaja Qeerroo dide irratti fudhatamuun gabaafameera.

Hanga ammaatti magaalaa Amboo fi Walisootti sochiin daldalaa hundi cufamee jira. Geejjibni hin jiru. Agaaziinis qeerroo adamsitee hidhuu itti fufteetti. Via Adem Misoma


(Hagayya 07,2017) — Akkuma beekamu wayyaaneen sodaa uummata oromoorraa qabduuf jecha bakkoota hedduu keessatti humnoota tikaa ishee bobbaaftee jirti.

Yeroo ammaa kana immoo Godina Buunnoo Beddellee Ona Daaboo Haannaatti humna dabalataa kora bittinneessaa jedhaman namoota 30 hidhannoo guutuu waliin Magaalaa Koneetti gidduu kana jirti.

Kunis kan ta’eef akka Godina Iluu Abbaa Booraa fi Godina Buunnoo Beddelleetti Kaayyoo ABO galma geessisuudhaaf qindeessuudhaan sadarkaa 1ffaa irra kan jirtu Ona Daaboo Haannaa ti jechuundhaan poolisoota Oromiyaa miseensa 32 duraan jiru irratti dabalataan kora bittinneessaa/adimo battanyi/ warra jedhaman qubachiisaniiru. Via Adem Misoma


Adem Misoma Tarkaanfii Godina Diillatti Fudhatame

akkan Oduu sbo tokko jedhuti Hagayya 07,2017) Oromiyaa keessatti FXG akkuma itti fufee fi daldalootni guutummaatti lagannaa itti fufanii jiru. Kun wayyaanee ammas abdii kutachiisuu irra darbe gola isaa keessatti goolii guddaa uumee jira. Kanumaan wal qabsiisee ammoo halellaan bakka adda adada biyyattii keessatti fudhatamaa jiru daran jabaatee jira. Odeessi haalellaa godina Geedoo magaala Diillaatti manni hidhaa kutaa magaala Walaabootti argamu guutummaan barbaada’uun gabaasameera.

Qabeenyi wayyaanee godina Diillaa kessatti argamu irree ummataan akkasuma daldaltoota godinichaan tarkaanfiin fudhatamaa jiraachun gabaafame. Shakkiin namoota magaalichaa hidhuunis gabaasni walumaan dhufe ifa godhee jira


Hagayya 07,2017) Godina Arsii Waajjiraalee Mootummaa kanneen Ummanni baay’innaan itti argamu kanneen Akka mana murtii, Manneen waldhaansaa, Waajjira Galiiwwanii fi kanneen biroo fuulduratti barruuleen waamichaa Diddaa Lagannaa Gabaan wal qabatan bal’innaan maxxanfamaa fi facaafamaa jiru.

Magaalotni barruulen kunniin itti tamsaafaman Dodola, Kofale, Shaashamannee, Asaasa, Diksiis , Seeruu yoo ta’an yeroo ammaa magaalota kanneen keessatti ergamtoonni wayyaanee Waraana uf jalaan deemanii namoota magaalota kanneen keessa olii gadi dhimmaaf deeman qabanii sakatta’aa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo gabaasanii jiru

3 Responses to OMN: Kora ABO Netherlands, Den Haag tti adeemsifame (Hagayya 7, 2017)

 1. Daniel August 7, 2017 at 3:51 pm #

  We have only two choices today, there is no other alternative third or four choice open for us.

  (1) – To give ear and listen what our those fools among us say. Those fools are working for our enemies. Our fools are so called ” opposition”, which they are not but spies of those who want to stop develpoment that our country is doing. They want us not to use our water , while our children are thin and
  Egyptian children are fat and strong by eating food by our water and soil.
  So, if we accept those anti Ethiopian fools , who want to make Ethiopia
  like Somalia. They even don’t care if their aunt house in Addis or Gondar
  burn in civil war.

  (2)- Our second choice is to unite and defend our country and survival our
  country under the brave Meles the great leader’s vision. All depends on his vision including, our prestige and freedom.
  As human being we should choice the later choice to defend our country and
  forget the little between our people. because we have something bigger than
  what they were talking such as Amhara, Tigrai, Oromo, Guraage , Dabub, etc.
  We have Ethiopia and what is in stake is its existence because there is strong enemy who is working day and night to destroy our country. this enemy is don’t care whether you are Amhara , Tigrai, Oromo, Dabub or Gurage.

 2. tolcha August 7, 2017 at 9:42 pm #

  Daniel,
  I think you are in the wrong place. I know your heart beat has inceased and hopefully you will shii’ton your pant when you starts to have tremor…. keep your 25 yrs primitive development. Oh! Give me break, I thought that development buried with your late primitive PM zenawi?

 3. Lammi August 8, 2017 at 9:06 am #

  To me afree country has as much as visions as its Population. So what unite the people should be among the others democratic principles, respect of human rights and the rule of law .

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions