Waamicha Hawaasaa Oroomoo Waashingitoonii fi Nannoo Jiraataniif
Eebba Kitaaba Afaan Oromoo – “GAAF-TOKKO”

Ct8BobBXEAApVre

Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin

Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin Ayyaana Gaggeeffatu, Sirbuu fi Dhiichisu Innuu Diina Oromoo Ti! Baarentuu Gadaa Irraa Wayyaaneen waggaa waggaadhaan guyyaa diyaaspooraa jettee erga holola eegaltee waggoonni muraafni lakkaawwamaniiru. Baranni waggaa 3ffaadha. Murni tun guyyaa kanaan dahattees ilmaan sabootaa dararaa ishii baqatanii biyyaa bahanii fi sababoota adda addaatin biyyoota alaa […]

Continue Reading 5
w2

Hoggu If Ijaaruun Dhaaba Qabsoo teenyaa, Bulchiisa Gaarii Sobaa Ijaaruun Wayyaane Ummata Oromo Hifachiifte

Saphaloo Kadiir irraa (kichuu) — Suudanitti, Liibiyatti, Masritti, Zaambiyatti, Ugaandatti, Sa’uditti, Yamanitti, Soomaliyaaf Jibuutitti, gammoojjii keessatti, garba irratti, biyya keessatti…. asitti achitti dargaggoon Oromoo dhuman, du’an, manca’an…. Garuu hanga yoom? Hanga yoom dhumaatii dargaggoota Oromoo qofa himaa jiraanna? Minilik oromoo fixe, Haylasillaaseen oromoo fixe, Dargiin Oromoo fixe, wayyaanee oromo fixxe. Nuti dandenyee nama fixuu dadhabnuus […]

Continue Reading 0
!Yaa Marqa si afuufuun si lqimsuuf"

Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf!

Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf! Waaqoo Nooleetiin Tibba kana  Perezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baanamu Lammaa Magarsaa Sochii warraqsa Biyyoolessaa FXG Qeerroon Dargaggoonni Oromoo fi Ummanni Oromoo bal’aan taasisaa turee fi jiruun fakkaattotaa fi gooftolii isaa Wayyaanee waliin dhiphuu hamaa keessa seenuun warraaqsa Bilisummaa Ummanni Oromoo taasisaa jiru kana gar-dabarsuuf olola afan-fajji oggaa xibaaru […]

Continue Reading 1
JECHAMOOTA (ideoms) AFAAN-OROMOO

JECHAMOOTA (ideoms) AFAAN-OROMOO

JECHAMOOTA (ideoms) AFAAN-OROMOO Kutaa 2ffaa (via Yoseph Mulugeta Baba, Ph.D.) • Laphee buta—maraachuuf deemaa • Afaani hudduu bira—gabaabaa dha • Mulluu godhe—ajjeese fixe • Gurratu cabe—maqaatu bade • Odaa jala jira—seeraan bula • Hin qabamu—qoosaati hin argamu • Ilkaan kaarruu—iccitii hin eegu • Miila dabsatee—kara geeddere/jijjiire • Dhiiga boo’e—akka malee gadde • Biyyoo seene—awaalame • […]

Continue Reading 0
HAMMEENYAA FI SHIRA DIINAA ,  DANTAA OFIITTI GEEDDARUUN  ABSHAALUMMAADHAA!!

HAMMEENYAA FI SHIRA DIINAA , DANTAA OFIITTI GEEDDARUUN ABSHAALUMMAADHAA!!

HAMMEENYAA FI SHIRA DIINAA ,  DANTAA OFIITTI GEEDDARUUN  ABSHAALUMMAADHAA!! SEENAA    Y.G   (2005) Har’aa bakka kaleessaa hin jirru . amana dheeraa deemneerra. Wareegama ulfaataa itti kafalaa jirra. Addatti dhalooti har’aa gootummaa addaan ummata isaa kabachiisaa jiraa. Qabsaa’oon gama hundaan waan irraa eegamu bakkaan ga’uuf halkanii guyyaa hojjachaa jiru. qabsoon Oromoo gonkumaa duubatti kan hin deebinee ta’uu, […]

Continue Reading 2
OLFLeaders20153

Waggaa 28 Guutuu Sagalee Ummata Cunqurfamaa Ta’anii Tajaajiluun Ciminaa fi Cichoominarraa madda!

Waggaa 28 Guutuu Sagalee Ummata Cunqurfamaa Ta’anii Tajaajiluun Ciminaa fi Cichoominarraa madda! Baarentuu Gadaa Irraa Isa dhaabbataniif ammanummaa fi jabinaan falmuun kabajaa namaa laata, Injifachuunis hin oolu. Kaayyoof wareegamuun oolee haa bulu malee gatii guddaa qaba.  Namni ykn jaarmiyaan  kamuu, eeyniyuu dhugaaf cichinaan milkiin kan isaati. Injifataanis isa. Isa dhugaa dubbatu, isa haqaaf dhaabbate, isa […]

Continue Reading 2
RSWO – Waxabajjii 11, 2017 – ODUU, QOPHII ADDAA FI DHAAMSA RSWO DHAGEEFFADHAA

RSWO – Waxabajjii 11, 2017 – ODUU, QOPHII ADDAA FI DHAAMSA RSWO DHAGEEFFADHAA

ODUU:- – Haraargee Bahaa Aanaa Dadar keessatti hanqina bishaan dhugaatiin wal qabatee hawaasni dhibee koleeraan dhumaa jiraachuu, – Finfinnee keessa kan jiru kaampiin waraana wayyaanee tokko balaa ibiddaan barbadaa’uu, – Sobni OPDO’n naannawa addaa nagalaa Finfinnee keessatti afuufaa jiran dhara guddaa tahuun himame QOPHII ADDAA – Waa’ee jijjiiramuu tartiiba qubee ilaalchisee marii barreessaa Oromoo tokko […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions