Food crisis hits Ethiopia, again, after failed rains

Why is Eritrea Thriving While Ethiopia is Starving?

By Alem Fisshatzion, (Tesfa News) — It was with dismay that we read today alarming reports that warn of catastrophic food insufficiency in Ethiopia. The grim picture shows that Ethiopia will need an extra $230 million from donors to secure aid for4.5 million people this year alone. How come this is possible must be a […]

Continue Reading 4
In Ethiopia, a partnership to improve nutrition

In Ethiopia, a partnership to improve nutrition

By Christine Nesbitt A joint EU-UNICEF programme reaches rural communities in Ethiopia to address undernutrition among mothers and children through monitoring, treatment and guidance. GEMECHIS, Ethiopia, 24 August 2015 (UNICEF) – Early in the morning, one-and-a-half-year-old Mikias Asnake laughs as his mother, Meseret Haile, bathes him at home in the Gemechis woreda (district), in the […]

Continue Reading 0
norway4

Kora Gamtaa Miseensotaaf Deggartoota ABO Kaaba Noorweyii Kan bara 2015

Nuti miseensoniif deegartoota ABO kan kaaba Norweyyiitti argamnu wal-gayii gaafaa guyyaa 22-08-2015 gaaggeefanne irratti marii balla’aa waa’ee sochii biyyaa keessaa qeerroo fi WBOn gochaa jiru walumaagalatti haala yeroo irratti erga mari’anee booda ibsa ejjenno armaan gadii dabarfanneerra: Waraana bilisummaa Oromoo yeroo amma kana kan yeroo kamiyyuu caala tarkaanfii boonsaa diina Oromoo irratti fudhachaa jiru baay’ee […]

Continue Reading 2
A displaced child by fighting in South Sudan is vaccinated at a refugee registration centre at the Pagak border crossing in Gambella, Ethiopia. (Zacharias Abubeker, AFP)

Ethiopia: Need for food aid surges

Addis Ababa (Reuters) – The number of Ethiopians who will need food aid by the end of this year has surged by more than 1.5 million from earlier estimates due to failed rains, United Nations agencies said on Monday. Ethiopia needs an extra $230m from donors to secure aid for a total of 4.5 million […]

Continue Reading 1
drought1

Famine in Ethiopia: The act of man or Nature?

Mekbib Gebeyehu, PhD Dura nagaan dhaama What are really the causes? Why? What went/goes wrong? What are the main reasons for continued famine in Ethiopia? Is it an act of nature, an act of man or God? Who is to be blamed? A combination of long period political and economic instability has produced chronic famine […]

Continue Reading 5
550d4948377bf6f7b418a7e39b30d860_XL

Diyaaspooraan Wayyaaneen Leellisaa Jirtu Kun Eenyudhaa?

Wayyaaneen dargiiin qabsoo uummataatiin taayitaarraa makfamee akkuma afaan qawween barcuma qabatteen naannoolee waraanaan miidhamaniif dursa kennina jechuun naannoolee kaan irraanfachuun misooma mootummaa gara Tigiraayitti akka gala galu gochuun, dargaggoonni Tigraay baay’inaan gara hoomaa waraanaatti akka seenan gochuun hanga ammaatti hoomaa waraannaa biyyattii keessatti sadarkaa gadii irraa hanga oliitti ajajoonni isaanidha. Kanaanis hojii dhabdoota ilmaan Tigiraay […]

Continue Reading 0
ireland2

ABOn hunma Oromoo; Oromoon humna ABO ti – Hawwaasa Oromoo Ayelaand

Hawwaasini Oromoo Biyya Ayerlaand jiru guyyaa keleessaa gaafa 22/08/2015 Guyyaa Aadaa Oromoo bar 2015 yeroo kabajatetti haala nama gammachiisuu fi boonsuun gumaachaa maallaqaa ABOf gumaacheera. Guyyaan Aadaa Oromoo biyya Ayerlaanditti lammiiwwaan Oromoof saboblammiiwwan adda addaa bakka jiranitti waggaa waggaan kabajamaa tureera. Akkuma kanan bara kanas yeroo guyyaa kanaa lammiiwwan Oromoo ABOn humna keenya waan taeef […]

Continue Reading 4
250px-Ethiopia-Benshangul-Gumaz

የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ: የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ኣቶ ኣብዱልወሃብ ማህዲ ኢሳ ጋር ቃለ-መጠይቅ

የወያኔ መንግስት በህዝቦች ላይ እያደረሰ ላለው ጭቆና ፍጻሜ በማበጀት የህዝቦችን ነጻነት ለማረጋገጥ እጅ ለእጅ ተያይዞ ፍልሚያውን ከማፋፋም በስተቀር ኣማራጭ የሌለ መሆኑ የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ኣቶ ኣብዱልወሃብ ማህዲ ኢሳ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረጉት ቃለ-መጠይቅ ገለጹ። የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ኣቶ ኣብዱልወሃብ ማህዲ ኢሳ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ማደረጉት ቃለ-መጠይቅ በርካታ ጉዳዮችን ኣንስተዋል። […]

Continue Reading 1
250px-Ethiopia-Benshangul-Gumaz

SBO: Gaafii fi Deebi Dura Taa’aa Dhaaba Sochii Bilisummaa Ummata Benishaangul (BPLM) Obboo Abdulwahaab Mahdii Iisaa waliin ta’e

Cunqursaa Mootummaa Wayyaaneetti xumura gochuudhaan Bilisummaa Ummatootaa mirkaneessuuf harka wal qabatanii falmaa finiinsuu malee filmaanni biraa kan hin jirre tahuu, Dura Taa’aan Sochii Bilisummaa Ummata Benishaangul, Obboo Abdulwahaab Mahdii Iisaa gaaffii fi deebii SBO waliin taasisaniin ibsan. Dura taa’aan Dhaaba SOCHII BILISUMAA UMMATA BENISHAANGUL (BPLM) Obboo Abdulwahaab Mahdii Iisaa gaaffii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo […]

Continue Reading 0

DHIIGA HIN QOORRE IRRATTI!

Birbirsa Gooroo irraa Akka hin nyaannee baakessiteeakka hin dhiifne itti carreessiteeutuu wanti jedhan jiruujechuun nama dhibaajennee bira hin tarruudhiigatu nu diddigaaonneen nu hoollateegadiif ol fiigaaCaldhisuun hin taatuu,dubbachuutu falaacallisanii buqqee tahuurra,dubbatanii bubbee tahuu wayya,dubbachuma qabnaa , lammiif Orombiyyaa.Harroonni fi gaangoliin diqaalaawarra soora bahee kanneen dilbii garaawarri nyaatee quufe, booyyee biyya alaawarri fuula lamaa, fakkattoonni gaararraawarri maqaa […]

Continue Reading 0

MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA – OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Saddeettaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu!* Kunoo, erga Salaale irraa gara dira (“metropolis“) Finfinnee-tti deebinee bubbullee jirra. Akkuman bilbiltoo-dhaan (telefoonaan) isinitti hime san Kotobee, […]

Continue Reading 2

Designed and Developed by NextGen IT Solutions