One Response to Sagaleee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 16, 2017

 1. qero May 17, 2017 at 8:33 am #

  hi,

  Umaanii Oromo kan barebadu offiin off buluchudha, nagaan jirachudha, Kanaf guffuun/(“obstacle”);

  1. OPDO-amanamo (loyalist for woyane) ta’aan fi woyane dha, kanaf OPDO-amanamo (loyalist for Oromo) jabessudha.
  2. Loletu fi bassassetu woyane dha; Kanaf bassassetu woyane bassassu, loletu woyane tasegabii dhowu, dhadhabessissu, gammana hara’aa, gamaasii boruu akkassiitii dhadhabessiisu, (hirirra waligallaa jedhdamu hin hojaatuu, kana agareeraa)

  Yoo issiin fayaadee, akka halaa irraa jirtaanittii ittii fayaadaamaa,

  Jabadha, waqayoo issiin walliin ha ta’uu.

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions