Addis Ababa in 1900: A “collection of villages” that was capital of an empire

አዲሰ አበባ በልጆችዋ አጥንትና ደም ላይ የተገነባችና ዛሬም እየተገነባች ያለች ከተማ

አዲሰ አበባ በልጆችዋ አጥንትና ደም ላይ የተገነባችና ዛሬም እየተገነባች ያለች ከተማ By: Kuusaa Galgaloo የዚህ አጭር ጽሁፍ አላማ ፕሮፌሰር መኩሪያ ቡልቻ የዛሬ 10 አመት በፊት የመጫና ቱለማ ማህበር የኢህአደግ መንግስት […]

Continue Reading 0
loyal_dog

Meeshaan Abbaa Hojetateef Dhimma Baasa

Meeshaan Abbaa Hojetateef Dhimma Baasa Damee Boruu irraa Namni suphee irraa jireenyaaf meeshaa tolfatu,  biyyoo qotee, bukkeese, xafaxxafee  meeshaa dhimmi isaaf baasu tolfata. Eellee yoo tolfate ittiin buddeena bisheefata. Xuwwee […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions