Waamicha Hawaasaa Oroomoo Waashingitoonii fi Nannoo Jiraataniif
Eebba Kitaaba Afaan Oromoo – “GAAF-TOKKO”

Lamma magarsa

“Yaa Marqa si afuufuun si liqimsuuf”

“Yaa Marqa si afuufuun si liqimsuuf” Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf! Waaqoo Nooleetiin Tibba kana Perezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baanamu Lammaa Magarsaa Sochii warraqsa Biyyoolessaa FXG Qeerroon Dargaggoonni Oromoo fi Ummanni Oromoo bal’aan taasisaa turee fi jiruun fakkaattotaa fi gooftolii isaa Wayyaanee waliin dhiphuu hamaa keessa seenuun warraaqsa Bilisummaa Ummanni Oromoo taasisaa jiru […]

Continue Reading 0
Lamma_magarsaa

“Argaa toleef Goromsi hin Ottomuu” jireenyaan dhabbitti du’e

“Argaa toleef Goromsi hin Ottomuu” jireenyaan dhabbitti du’e Waaqoo Nooleetiin Lammaan maaf faarfama? Akkamitti jeynoome? maaf goota jedhama? Eenyutu isa faarsa? Hojii isaa boonsaa kamtu isa dhaadhessa? “Dhalcha takka bade lama irraa hin deebi’an” Hay Lammaa Magarsaa! Qeerransi wal dhaltee Deeroo Keessaa gatti Gadheen akka Lammaa Gootummaa maal qabdii? Goota goota jedhu goota isa misoomaa […]

Continue Reading 1
zelalem

New Book: “Obomboleettii” by Zelealem Aberra Tesfa

New Book: “Obomboleettii” by Zelealem Aberra Tesfa “Obomboleettii”n mata-duree walaloo ani dhiyeenya kana barreesseeti. “Obomboleettii” maqaa barrootis. Barroon kun kuusaa walaloota an barreessee saba bira gahanii fi kan saba bira hingahin; akkasumas barreeffama gaggabaaboo bashannansiisaa barnoota dabarsanii kan qabate dha. Obomboleettiin fuula 270 yennaa qabaatu, yaadaa fi qeeqa hayyooti Oromoo afurii keessumsiisteetti. Isanis Prof. Mekuria […]

Continue Reading 0
skandian

ODUU GAMMACHIISA: SHAAMPIYOONII OROMO SKANDINAVIYAA BIYYA SWEDEN

ODUU GAMMACHIISA: SHAAMPIYOONII OROMO SKANDINAVIYAA BIYYA SWEDEN Akkuma kanaan dura sin beeksisaa turre bara kana walargaan Oromoota biyyoota kaaba Awurooppaa ykn Iskaandaniviyaa keessa jiraatan magaalaa Guddoo Sweden kana taate Stockholm tahuu ibsinee turre. Bara kana – GIBB Jila Oromoo kanaaf sagantaa babashanniinsoo tahaniin sagantaa isaa xumuratee jira. Guyyoota lamaan waliin dabarsinu keessatti sagantaalee gurguddaa armaan […]

Continue Reading 0
2398400

#FalmaaOromoo-Ambootti mormiin akka dallaatti ijaarmee Agzin guyyoottan lamaan darbe ittifamaaa ture

#FalmaaOromoo-Ambootti mormiin akka dallaatti ijaarmee Agzin guyyoottan lamaan darbe ittifamaaa ture toftaa isa jijjiiruun guyyaa 16/10/2009 Jimaata har’a sa’a 10:00 irratti # mana kuusaa irishaa sebil foddaa isa caccabee jira, # selam Bus tokko hojii ala gochuuf federal police fi Oromiya police irratti Dhakaan midhaan irra ga’ee jira # benizil jarkana dhan qopha’ee ture. Xiqqoof […]

Continue Reading 1
JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kunoo mataduree kanaa olitti agartan jalattan waa isiniif dhiyeessaa, mee na hoofkalchaa! Namni waan waraqaa fi qalama wajjin walqabatu hojjatu: barreessaa fi barreessituun, qorataa fi qorattuun, lallabaa fi lallabduun, galmeessaa fi galmeessituun, gabaasaa fi gabaaftuun, gulaalaa fi gulaaltuun, gaazexeessaa fi […]

Continue Reading 0
Drought-in-Ethiopia

Guddina  Wayyaanee  Uummata Miliyooni 10 ol  Beelaaf Saaxile

Guddina  Wayyaanee  Uummata Miliyooni 10 ol  Beelaaf Saaxile. Baarentuu Gadaa Abbootin irree,saamtonni fi koloneeffattoonni hunduu waan ofii haasa’an malee isa namni biraa jedhuuf gurra hin qaban. Dhugaa kamuu arganii dhagahanis hin amanan, ykn hin fudhatan. Beekaan isaanuma, kan dhugaa dubbatuu fi ummataaf yaadus isaanuma. Isaaniin mormuun, kun sirrii mitii, sirreeffadhaa isaan jechuun isaanif du’a. Dogongora […]

Continue Reading 0

Designed and Developed by NextGen IT Solutions